Co musí obsahovat domovská stránka

Je Vaše domovská (úvodní) stránka dobře použitelná pro návštěvníky? POznají všichni na první pohled, kde se nachází a co u Vás najdou? Víte, jaký mají důvod zůstat právě u Vás a nevybrat si jiný server? Nestěžujete práci návštěvníkům s Vašim serverem více, než je nutné?

Těžko Vám povím nějaké dogma, jak má vypadat správná úvodní stránka. To v oblasti použitelnosti webových stránek a webdesignu ani nelze, přesto by jste se měli držet těchto prvků:

Logo serveru a slogan

Výrazné logo, které bude snadno zapamatovatelné a musí být provedené jako odkaz na hlavní stránku serveru. K logu se váže i slogan, neboli krátký popis Vašeho serveru. Ten by neměl být příliš dlouhý (max. 5-6 slov) a měl by být svázán s logem, buď pod nebo vedle loga. Nesmí být obecný, musí přesně vystihnout Váš web.

Upoutávka

Pokud je Váš server nový, neznámý nebo výjimečný v jakékoli oblasti, měli byste kus úvodní stránky věnovat delšímu vysvětlení Vašich možností či služeb. Upoutávek nemusíte využít v případě, že je návštěvník schopen určit poslání serveru z celkového obsahu a designu. Většinou to však není možné, proto není na škodu část stránky věnovat tomuto účelu. Pro tento krátký text platí stejná Lupa.cz nebo Seznam.cz upoutávku nepotřebuje. Stačí dobrý slogan. Zato např. pro server dobrýweb.cz, na internetu ojedinělý projekt, je upoutávka nutná.

Navigace

Je to nejdůležitější prvek stránky. Musí být jasná a zřejmá každému hned na první pohled. Položky navigace ukazují návštěvníkovi, co na serveru najde. Navigace by měla být stálá a neměnná na ostatních stránkách serveru.

Vyhledávání

Každý server by měl mít na své úvodní stránce vyhledávací pole. Nejsem přítelem odkazů na vyhledávání. Jednoduché vyhledávací pole nezabere tolik místa na hlavní stránce, aby muselo mít vyhrazenou vlastní stránku. Vyhledávání musí být jednoduché. Nesnažte se o žádné zbytečné inovace a pokusy. Stačí jednoduché pole pro text a vyhledávací tlačítko s jasným názvem „Vyhledat“. Nepřidávejte nejrůznější omezení a rozbalovací nabídky s možnostmi. Většina uživatelů je stejně nerozbalí a potom nenajdou to, co hledali.

Shrňme si to

Člověk musí vždy vědět, kde je vůči internetu. K tomu slouží dobré logo. Dále člověk musí zjistit na jakém serveru se nachází, co zde najde a proč si vybrat právě tento server. Toho by měl docílit výstižná upoutávka. A když zjistí, že tady by to mohl najít, musí nějakým způsobem začít. K tomu mu pomůže vyhledávací pole a konzistentní navigace. Toto jsou nejdůležitější a musí být i nejviditelnější prvky celé domovské stránky.

Dynamicky generované stránky a vliv na vyhledávače

V konferencích o SEO je často probírána tématika, zda-li všechny vyhledávače indexují stránky s dynamickými parametry. Jestli nejsou znevýhodněny stránky s příponou .php, .asp atd. před obligátními .html.

Dynamicky generované stránky vyhledávače indexují stejně jako stránky statické (.html). Pokud mají Vaše stránky pouze příponu .php (nebo .asp) vůbec se nemusíte bát, že by si jich vyhledávače nevšimli. Vyhledávač uvidí stejnou stránku, jako uživatel. Problémy mohou mít pouze v případě, že stránky mají hodně (více jak 2) parametrů. Tzn. že např. stránku ve tvaru www.example.com/index.php?at=1&sd=ok&ses=UFHSUF1DS8SD vyhledávač nezaindexuje.
Google.com neindexuje stránky s parametrem id. Tzn., že pokud Vaše stránky mají tvar www.example.com/?id=1 ve výsledcích hledání Googlu je zcela určitě neobjevíte. Český fulltextový vyhledávač Jyxo indexuje dynamické stránky zcela bez problémů.

Obecně:
Chcete-li, aby Vaše stránky byly indexovány různými vyhledávači, vyvarujte se všech parametrů. Pokud se tomu vyhnout nemůžete, použijte metodu mod_rewrite na straně serveru. Pokud ani to Váš webhoster nedovoluje, používejte co nejméně parametrů, nepoužívejte parametr id (i když i ten začíná být Googlem indexován) a snažte se, aby hodnoty byly co nejkratší.

Jak psát správně nadpisy

O psaní správných nadpisů se dlouho vedou polemiky. Je lepší psát nadpisy zpravodajským nebo více uvolněnějším stylem? Musí být každý nadpis omezen na stručný obsah celého článku nebo mají čtenáři raději styl zábavnější? K problematice se vyjádřil i renomovaný internetový autor Martin Kopta.

Původně toto měla být pouhá reakce na komentáře ke článku Střípky z Invexu. Co si pod tímto nadpisem všichni představí, je Vám jasné.

Kritiky, analýzy a názory mohou však obsahovat i uvolněnější, zábavnější až ironický styl. Bývají příjemným zpestřením jinak suchých odborných textů a autor může v tomto duchu psát i nadpisy. Příkladem nám může být článěk na Lupě – Pohádka o kohoutkovi, slepičce a firmě Compaq.

Čtenáři dnes hodně používají RSS. Oni se rozhodují, jestli si přečtou určitý článek hlavně podle nadpisu. Pokud čtenáře Váš nadpis nezaujme, pokud nepochopí jeho význam či nepozná co pod ním najde, asi si ho nepřečte. A v případě RSS čteček příjdete o návštěvníka.

K problematice se vyjádřil i Martin Kopta:

Lupa je krásný příklad dvou různých přístupů ke psaní nadpisů. Levičáci (píší články — v layoutu Lupy vlevo) používají nadpisy s básnickou licencí. Pravičáci (píší zprávičky vpravo) musí prezentovat obsah sevřenou formou. Nadpis musí být přiměřený obsahu. Nemůžete čtenáři slíbit zábavu, a pak ho unudit k smrti. Nemůžete mu slíbit informace, a pak prezentovat názor. Čtenář vaši úskočnost brzy odhalí. Můj chlebodárce se vždycky rozčiluje, když uvádím příklady z Lupy, takže budu mluvit o DigiWebu: Primárním úkolem zpravodajství je přinášet čtenářům informace nejefektivnější možnou formou. Takže po přečtení nadpisu (například: Eurotel zlevní volání o víkendech) už nemusíte číst dál, a přesto jste informováni. To je ta převrácená pyramida. Po přečtení perexu zjistíte, kolik to bude stát, a pak už je zbytečné klikat na detail. (Proto také asi máme jen něco málo přes dvě stránky na čtenáře.) Jiné je to u nadpisů analytickýých článků, komentářů a názorů. Tam musíte čtenáře přesvědčit, že názor stojí za jeho čas, a tomu musí odpovídat i ladění nadpisu. A zcela něco jiného je to u článků, které mají čtenáře opravdu jen pobavit a možná trochu poučit (například: Uzel proti bouřce? Nesmysl). Většina autorů textů pro web sice nedělá zpravodajství, ale vždy by měla mít na paměti, jaký je prvotní účel textu, který píše. Pokud chcete informovat, co nejvíce lidí — pište zpravodajské nadpisy. Budete mít nižší počet zobrazených stran, ale třeba prodáte více bagrů (sušenek, ledniček, dovolených, stříhání u holiče…).

Jak psát na internetu

V tomto článku nepíšu o tom jak psát správně pro vyhledávače, nepíšu o používání klíčových slov v textu, či používání speciálních tagů. Píšu o tom, jak psát správně pro lidi.Psaní pro tištěná periodika a internet je velmi rozdílné. Lidé čtou na webu jinak, prolétnou očima stránku, přečtou úvod, nadpisy a rozhodnou se, zda-li si článek přečtou celý, uloží si ho, vytisknou nebo je vůbec nezaujme. Lidé hledají na internetu především obsah. Jejich oči zachytí hlavně nadpisy, zvýrazněná slova a podtržené odkazy v textu – proto jim přikládejte velký význam. Zvýrazněte slova, která lidi zaujmou. Pozor na obarvování těchto slov, aby si je lidé nepletli s odkazy. Nepleťte lidem hlavu zbytečnými odbornými pojmy, pište krátce, jednoduše, stručně.

Dbejte na přehlednost textu

  • používejte odrážky a seznamy
  • používejte několika úrovňové podnadpisy, strukturujte text
  • pokud se to hodí, používejte tabulky a srovnání
  • nepište dlouhé bloky textu, rozdělujte ho do odstavců
  • NEPIŠTE CELÝ TEXT VELKÝMI PÍSMENY, hůře se čte
  • vždy se lépe čte text zarovnaný doleva, ne do středu nebo doprava

Zosobňujte se s čtenáři, nepoužívejte však příliš metafory, velký pozor si na ně dávejte v nadpisech. Humorný, ironický nádech by mohl působit nedůvěryhodně, zvláště v odborných textech. Pište jasně, osobitě, nesnažte se někoho napodobovat, vytvořte si svůj jedinečný styl. Nepíšete pro sebe, ale pro své čtenáře.

Nepište sáhodlouhé texty a úvodníky typu „Vítáme Vás na našich stránkách“, nikoho to nezajímá. Návštěvníky zajímá obsah, proto jim ho předložte hned na úvodní stránce. Na úvodní stránku musíte vybrat nejatraktivnější obsah a mimořádné nabídky. Žádné zbytečné představování.

Používejte jednoduchý jazyk, pište pro lidi, vyhýbejte se mnoha odborným názvům. Váš text mohou číst laici a začátečníci, i ti se chtějí o tématu dozvědět.

Používejte tzv. pyramidový systém. Nejdůležitější informace na začátek. Návštěvník musí vědět o čem bude číst dále. Začínejte shrnutím toho nejvýznamnějšího a postupně přidávejte detailnější informace. Na začátku každého pište dlouhé věty, může to být jediné, co si čtenář z tohoto odstavce přečte.

Nepište tak dlouhé texty, aby jste je museli rozdělovat do několika stránek. Když už ho musíte rozdělit nepoužívejte: „pokračování zde“. Přepište ho tak, aby mohl být rozdělen do několika na sobě nezávislých textů, aby člověk si mohl vybrat jen to, co ho zajímá. Pamatujte na to, že čtenář může kdykoliv přestat číst, přesto by si měl důležité poznatky z textu odnést.

Aby si čtenář vybral Váš článek musí ho zaujmout, nepište nadpisy příliš dlouhé (maximálně do 6 slov). Nadpis je nejstručnější obsah vašeho článku, platí pro něj zásady stejné jako pro text – musí být jasný, krátký, napsán jednoduchým jazykem, bez zbytečné omáčky. Nepatří sem žádná ironie, žádné „chytré“ spojení, nedávejte do nadpisu žádné přívlastky. Dejte pozor na první slovo v nadpisu, nemělo by začínat spojkou. Nadpis musí upoutat jako reklama, nepoužívejte žádná citově zabarvená slova. Pište nadpis tak, aby lidé věděli co za ním najdou. Pokud nadpis čtenáře nezaujme, jde pryč.

Kontrolujte si po sobě. Dávejte si pozor na mezery za tečkami a mezi pomlčkami. Nechte svůj text přečíst jinou nezávislou osobu. Pozor na nesrozumitelné věty a příliš dlouhé souvětí. Uzavírejte závorky. I detaily ruší při čtení.

Pište na závěr nejdůležitější shrnutí. Pokud jste vyčerpali vše, co jste chtěli říct, přestaňte psát.
Doplnil bych to výrokem Miroslava Zemana: „Čtenáře zajímá, o čem se píše, ale nikoli co všechno se o tom píše.“ Zbytečně se tedy nerozepisujte. Jděte rovnou k věci, nepište proč, kvůli které události, za jakých okolností, proč zrovna teď. Pište akčně, oslovte čtenáře.

Při dodržování těchto pravidel by jste měli napsat článek, který si lidé přečtou. Přesto je vždy na prvním místě obsah. Nepište článek jen proto, že za něj dostanete zaplaceno. Pište ho proto, že tématu rozumíte a chcete něco sdělit, budujete si tím jméno. Někteří lidé si článek příště nepřečtou jen proto, že jste pod ním podepsáni právě Vy.