Možnosti vkládání dat do CMS

Jedním z mnoha aspektů, které musí CMS řešit, je uživatelské rozhraní. Konkrétně způsob, jakým lze vkládat nová data (texty novinek, kontakty do mailingových databází, obrázky do fotogalerie, apod.). V tomto článku se zaměřím především na možnosti, které pro vkládání dat nabízí běžný webový prohlížeč.

Formulářové stránky

S formuláři se na internetu střetáváme téměř na každém kroku. Od přihlašování na účet až po vyplňování osobních údajů v e-shopu. Jedná se o velice srozumitelný a jednoduchý způsob vkládání informací, který je snadno použitelný pro většinu běžných uživatelů. Jeho nevýhodou je zdlouhavé vyplňování, které činí formuláře s rostoucím objemem vkládaných dat prakticky nepoužitelné. Při vysokém počtu záznamů je tedy nutné zvážit jiné způsoby.

WYSIWYG editory

WYSIWYG editor by se dal označit za jakousi nadstavbu nad klasické formulářové prvky. Narozdíl od formulářů umožňuje WYSIWYG editor přímé vizuální formátování textu, bez znalosti značkovacího jazyka (např. HTML). Práci s ním lze přirovnat např. k textovému editoru. Vkládání dat je však až na formátování obdobné, jako je tomu u klasických formulářů.

Vkládání přes schránku (clipboard)

Pro mnoho uživatelů je, a pravděpodobně i v budoucnu stále bude nejpohodlnější připravovat obsah v důvěrně známém prostředí ověřených programů (nejčastěji v textovém či tabulkovém editoru) a následně jej překopírovat do redakčního systému (resp. do CMS). Tento přenos dat obvykle probíhá prostřednictvím schránky (clipboardu).

Jedná–li se nám pouze o zobrazení vkládaných dat, bude nám tento způsobe patrně vyhovovat. Složitější situace nastává, pokud bychom chtěli data do systému vložit strukturovaně, aby je bylo možné následně využít. Za tímto účelem je nutné vytvořit zvláštní importní filtr, který v okamžiku vkládání přes schránku do CMS provede s daty předem definované operace. To se může hodit např. v případě vkládání tabulek z Excelu tak, aby data z jednotlivých buněk skončila v příslušných „kolonkách“ CMS.

Import připravených formátů

V případě většího objemu dat může být výhodnější přesunout zpracování dat z klientského počítače na server. To ovšem vyžaduje přípravu dat v konkrétním závazném formátu (nejčastěji CSV – Comma Separated Value, hodnoty oddělené čárkami) a jejich umístění na server pomocí formuláře. Pokud se jedná o CSV, konverzi dokáže jednoduše provést i Excel, případně obdobný program. U jiných formátů je nutné optimálně vyřešit postup přípravy dat tak, aby byl jednoduchý a spolehlivý.

Výměna dat přes XML

S použitím stále oblíbenějšího formátu XML se posouváme v možnostech importu dat ještě dále. V porovnání s CSV můžeme v XML dokumentu zachytit velké množství doplňujících informací. Je například možné popsat a naimportovat celou databázi, což by s CSV bylo velmi obtížné, ne-li nemožné.

Další výhoda XML spočívá v jeho rostoucí rozšířenosti a možnosti spolupráce se zdroji dat třetích stran. Představte si například situaci, kdy bude možné vyměňovat si data ve formátu XML mezi Vaší webovou aplikací (např. elektronickým obchodem) a skladovým systémem dodavatelů. Úspora času a peněz může být s rostoucím počtem transakcí značná.

Přímé napojení na CMS (datová pumpa)

Na závěr zmíním plně automatickou variantu, která je vhodná pouze ve specifických případech. Jedná se o přímé napojení (jedno- či obousměrné) na databázi prezentace. Toto řešení vyžaduje umístění speciální aplikace u klienta, která dle naprogramovaných pravidel provádí aktualizace obsahu. Například aktualizace stavu skladů u internetového obchodu podle stavu v účetním programu je ideálním kandidátem pro využití datové pumpy.

Závěr

Při výběru vhodného CMS je nutné zvážit především praktické hledisko. Soustřeďte se především na to, zda daný produkt splňuje Vaše představy ohledně předpokládaného množství zpracovávaných dat a uživatelského komfortu. Je třeba si uvědomit, že CMS slouží především k redukci času a nákladů, které jsou spojeny s opakujícími se činnostmi. Vyšší investice v počátcích proto může v budoucnu přinést několikanásobně vyšší úspory při správě Vašeho webu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *