Vliv tvarů na vnímání uživatele

Od dob Aristotela víme, že věci kolem nás se skládají z látky a formy. Forma látku
konkretizuje, dává jí tvar a pomáhá nám tak věci nahlédnout. Pak už je jen na nás a
našich schopnostech, jak celou věc vnímáme. Minule jsme se zabývali dílčí částí formy –
barvou. Nyní se podíváme na neméně důležitý TVAR, který ve spolupráci s barvou umocňuje
působení objektu.

Grafika na internetu je ochuzena o reálný trojrozměrný prostor. Ve skutečném světě můžeme tvary ohmatat, prohlédnout z více stran a mít tak ucelený zážitek. Přesto i na webu můžeme při tvorbě grafiky využít některých obecných principů pro působení tvarů. Pokud dokáže grafik vhodně zkombinovat tvarové proporce a barevnost webu s ohledem na cílovou skupinu, má jeho práce větší šanci na úspěch.

K dispozici máme poměrně velké množství různých tvarů:

  • Geometrické tvary jsou (na rozdíl od negeometrických – organických) názornými a logickými abstrakcemi, které nám v podstatě usnadňují vnímání.
  • Otevřené tvary (např. půlkruh) mají tendenci být v těsnější interakci s okolím a jakoby naznačují neukončenost.
  • Uzavřené tvary jsou vnímány jako více soběstačné, izolované, relativně dokonalé, s ukončeným děním.
  • Aktivní tvary směřují do výše, jsou napodobením pohybu nebo pohyb evokují.
  • Pasivní tvary se rozvíjejí do šíře, vykazují stabilitu a nehybnost.
  • Statické a dynamické tvary mohou vyvolávat dojem síly a energie. Pasivita a statičnost je nejčastěji výrazem lineárního pojetí, zatímco aktivita a dynamika jsou vlastní tvarům vycházejícím z křivek. Dynamismus tvarů se zvyšuje nepravidelností, nevyvážeností a rytmizováním.
  • Tvrdost a měkkost tvarů vychází z charakteru jeho kontur, které mohou být ostré, lomené nebo měkce zakřivené, oblé. K mužským prvkům jsou přiřazovány linie ostré, lomené. Naopak k ženským prvkům patří linie měkké, zaoblené, kulaté, nezraňující. Tvary vyvážené, pravidelné a symetrické působí pasivně a staticky.
  • Naopak tvarová nevyváženost, asymetrie a nepravidelnost jsou zdrojem pohybu a dynamiky.

Při pohledu na většinu webových stránek zjistíme, jaké jsou ty nejčastěji používané tvary.

Čtverec, obdélník, mírně zkosený rovnoběžník a lichoběžník

Čtverec, obdélník, mírně zkosený rovnoběžník a lichoběžník /></p>
<p> jsou typickými tvary mužů. Ideálně se hodí k jejich analytickému způsobu myšlení. Vyjadřují pevnost, nehybnost – opěrný bod. Naopak reakce žen na pravoúhelníky je poměrně nízká nebo takřka mizivá. Navozují u nich pocit určité tíhy, drsnosti, nepoddajnosti, chladnosti a netečnosti.</p>
<p><strong>Výhodou</strong> je tvarová jednoduchost a flexibilita. Jsou vhodné pro korporátní weby či jako přehledný „stavební kámen“ při tvorbě portálu.</p>
<p><strong>Nevýhodou</strong> těchto tvarů je malá viditelnost a poutavost. Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte, že dvě třetiny věcí kolem vás jsou hranaté a pravými úhly se to jenom hemží (místnost, stůl, police, knihy, papíry). Máme-li kolem sebe tolik podobných tvarů, stávají se pro nás méně zajímavé.</p>
<h2>Trojúhelník a všechny objekty, které mají více ostrých úhlů</h2>
<p><img src=RubrikyTvorba webu, Webdesign

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *