Paradigma účelového návrhu

Návrh internetovej stránky je väčšinou najzložitejšou fázou tvorby webu.
Dôvodov na to je naozaj mnoho, tími najznámejšími sú asi výber cieľovej
skupiny, návrh štruktúry stránky, grafický návrh, návrh XHTML šablóny či návrh
serverovej implementácie. Zabezpečiť však aby bol návrh naozaj dobrý nieje vôbec
ľahké. Vyžaduje to väčšinou veľa kompromisov a času. Najväčším skokom vpred
bude zmena pohľadu na stránky ako také. Týmto novým pohľadom bude paradigma účelového
návrhu.

Filozofia, výhody a nevýhody čisto účelového návrhu
stránok.

Filozofia paradigmy

Základná myšlienka paradigmy sa dá zhrnúť do jednej krátkej vety:

Všetko musí plniť účel.

V praxi to asi znamená asi toľko, že každý kus textu, kódu či grafiky musí
plniť určitú funkciu. Všetko ostatné by bolo pre používateľa mätúce a preto
zbytočné.

Predstavme si však, že dáme na osobnú stránku krásne interaktívne hodiny.
Účel majú jasný: informovať návštevníka o čase. Problém tu však nastáva s účelom
celej stránky. Účelom osobnej stránky totiž nieje informovať návštevníka o čase,
ale väčšinou poskytnúť informácie o živote a súkromí vlastníka stránky. Hodiny
teda na takejto stránke síce plnia svoj účel (zobrazovanie aktuálneho času), ale
neplnia účel stránky (informovať o vlastníkovi) a preto sú mätúce a
zbytočné.

To čo je naozaj dôležité je teda účel stránky a nie účel daného prvku. Naučiť
sa v tomto rozpoznať rozdiel je pre čisto účelový návrh nevyhnutné. Ak potom
vieme aký účel má mať stránka, tak všetko ostatné už bude len logickým dôsledkom
snahy naplniť tento účel čo najlepšie.

Výhody

Takýto účelový návrh šetrí čas Vám (tvorcovi stránky), návštevníkom a
prípadne aj zakázníkom. Toto platí pre fázu implementácie ako aj reálnej
prevádzky.

Pri implementácii sa celé Vaše snaženie totiž koncentruje na prvky, ktoré sú
pre plnenie daného účelu stránky potrebné. Nemusíte sa tak zaoberať vecami,
ktoré by pri zavedení do prevádzky nikto nevyužil alebo by návštevníkov len
zbytočne miatli (viď prípad s interaktívnymi hodinkami).

V reálnom nasadení sa zase návštevníci koncentrujú na to čo chcete Vy a
nestrácajú tak zbytočne čas nad prvkami, ktoré neplnia účel stránky. Takéto
prvky totiž pre Vás nemajú žiadny význam.

Nevýhody

Takýto prístup k návrhu stránky však môže byť pre začínajúcich alebo
neskúsených webdizajnérov značne kontraproduktívny. Existujú totiž skryté a v
istých prípadoch veľmi dôležité „účely“, ktoré nemusia poznať. Takto niektoré
prvky na stránke nepoužijú len preto, lebo nevidia ich logickú súvislosť s
hlavným účelom stránky. Takého skryté účely, môžu byť napríklad použitelnosť,
prístupnosť stránky, optimalizácia pre vyhľadávače či atraktivita pre cieľovú
skupinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *