PageRank

Každý PageRank má svá specifika. Každý vyhledávač má svůj vlastní vzorec pro výpočet hodnoty PageRanku. Žádný vyhledávač nezveřejňuje přesná kritéria řazení odkazů ve výsledcích hledání. Snaží se tak bránit nejrůznějším podvodům. Víte jakým způsobem se vypočítá Google PageRank a jak se liiší od JyxoRanku? Víte jak zjistit přesný PageRank a co jsou to zpětné odkazy?

Slovo PageRank (někdy psáno odděleně Page Rank, více se však používá spojená verze) bývá často mylně překládáno jako hodnocení stránek. Správný výklad přitom zní: „hodnocení Larryho Page“ (jeden ze zakladatelů Google). Ve skutečnosti to není nijak podstatný rozdíl, protože PageRank (zkratka PR) je objektivita, věrohodnost, důležitost nebo hodnocení stránek fulltextových vyhledávačů vypočítaná podle kvality a počtu zpětných odkazů (odkazy, které vedou na danou stránku). Lidsky řečeno. Primát v tomto způsobu řazení zajisté drží Google, ale postupem času tento systém přebíraly další vyhledávače. Dnes se tedy tímto slovem rozumí obecné hodnocení stránek fulltextových vyhledávačů. Vyhledávače PageRank využívají k řazení výsledků vyhledávání. V žádném případě však neplatí přímá úměra: vyšší PageRank – lepší umístění ve výsledcích vyhledávání. PageRank totiž nijak nesouvisí s obsahem stránky. Je pouze jedním z dalších mnoha kritérií, které pořadí výsledků ovlivňují!

Výpočet Google PageRank

Google Page Rank (GPR) přiřazuje každé webové stránce ve svém indexu hodnotu od nuly do jedné. Pro každý web je důležité získat co nejvíce zpětných odkazů. Čím má web, který na nás odkazuje, vyšší PageRank, tím lépe pro nás. Hodnota našeho PageRanku je tedy přímo závislá na počtu zpětných odkazů s co největším PageRankem. Hodnota PageRanku je vypočítávána následujícím vzorcem:

PR(A) = (1-d)/m + d * ( PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn) )

kde
PR(A) je hodnota našeho PageRanku
d je tzv. dampening faktor, jeho hodnota je od 0 do 1; pravděpodobně 0.85
m je celkový počet webů v indexu

PR(T1) – PR(Tn) je PageRank stránek, kde alespoň jeden odkaz vede k nám
C(T1) – C(Tn) je celkový počet odkazů na stránkách, kde alespoň jeden odkaz vede k nám

Hodnoty PageRanku desítek miliónů webových stránek se tak dají spočítat v řádu hodin na běžném PC.

Originální dokumentace ve vzorci nebere v potaz celkový počet indexovaných stránek.

Teoreticky

Pokud má naše stránka A PageRank 0.1 a obsahuje 10 odkazů, pak každé stránce, na které vede náš odkaz předáváme desetinu našeho původního PageRanku, tedy 0.1/10 = 0.01. PageRank stránky B pak získáme součtem všech takovýchto rozdílů. Aby cílová stránka B získala také PageRank 0.1, muselo by na ni vést 10 odkazů ze stránek s PageRankem 0.1. Jednoduše – stránka předává část svého PageRanku každé stránce, na kterou odkazuje. Čím více odkazů obsahuje, tím méně každé stránce předává. Zároveň však o hodnotu předávaného PageRanku nepřichází. (Podle mého názoru: pokud stránka obsahuje více jak 100 odkazů, nepředává ostatním stránkám nic. Dokážete to někdo vyvrátit?) Via Google PageRank (Lupa)

Výrok Michala Illicha: PageRank stránky je pravděpodobnost, že se náhodný uživatel v daný okamžik dostane pomocí odkazů na náhodný dokument, to jest pravděpodobnost prakticky nulová, což potvrzuje, že PageRank se svou hodnotou blíží k nule. Via PageRank a jeho rozšíření (Lupa)

Hodnota PageRanku není u každé stránky webu stejná. Zvlášť se vypočítává pro každou podstránku.

JyxoRank vs. Google PageRank

Existuje jeden podstatný rozdíl mezi PageRankem českého vyhledávače Jyxo a PageRankem světového Google. JyxoRank zvýhodňuje zpětné odkazy z cizích domén (domén druhého řádu). Google PageRank v tom rozdíly nedělá. Zpětné odkazy z vlastního webu i z cizích serverů mají pro Google stejnou váhu. Vysoký GPR tak lehce získávají velké, hustě prolinkované weby se správnou strukturou URL adres a mají tak výhodu před weby malými. S tímto handicapem se výborně vypořádávají weblogy, které na sebe často a hodně odkazují. Získávají tak hodně zpětných odkazů a lépe se umísťují ve vyhledávačích.

Jak můžeme zjistit Pagerank?

Přesný PageRank svých stránek nezjistíte. Existují však možnosti, podle kterých se dozvíte přibližnou hodnotu.

Toolbar Page Rank

Jednou z těchto možností jsou tzv. lištičky (toolbary), které se po nainstalování stanou součástí prohlížeče (browseru) a máte je tak vždy při ruce. Jejich původním účelem bylo zpřístupnit jednoduché a rychlé vyhledávání. Nynější toolbary však obsahují více funkcí, mezi nimiž najdete také přibližnou hodnotu PageRanku. PageRank na Google toolbaru je vymezen hodnotami od 0-10. Hodnoty se většinou zapisují zkráceně jako GPR 3/10. Není to však opravdový Google PageRank! Český vyhledávač Jyxo také poskytuje toolbar s informacemi o JyxoRanku, který funguje na stejném principu jen s jinými hodnotami.

Directory.google.com

Google kromě toolbaru nabízí ještě jinou možnost zjištění přibližné hodnoty PageRank. Tou je Directory.google.com, kde mají odkazy přibližný ukazatel PageRanku. V tomto katalogu však nenajdete všechny weby a tento PageRank je nejméně relevantní a málo aktualizovaný.

Jak zjistím zpětné odkazy?

Vyhledávače většinou umožňují zobrazení zpětných odkazů mířících na určitou stránku. Google po zadání následujícího dotazu zobrazí všechny stránky vedoucí na zadaný web s GPR větším než 3. Stejným způsobem zjistíte i zpětné odkazy v Jyxu, v Alltheweb i v Altavistě.

link:http://www.orisek.net

Druhým způsobem je využití služeb www.linkpopularity.com, kde stačí pouze zadat svou adresu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *