Co je to SEO

SEO je zkratka pro anglický výraz Search Engine Optimization. V překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. Cílem SEO je vylepšení pozice ve vyhledávačích.

V oblasti SEO neexistuje a nikdy nebude existovat dogma, které by zaručovalo lepší pozice ve vyhledávačích. Nikdo nezná přesná pravidla jak vyhledávače řadí odkazy. Všechny znalosti, které se dnes dají považovat za platné a ověřené, jsou založené na vlastním zkoušení, pozorování a odhadech. Fulltextové vyhledávače tyto pravidla neposkytují.

Jak to všechno vzniklo

Bez vyhledávání by nebyly vyhledávače, bez vyhledávačů by nebylo SEO

Všechno samozřejmě souvisí s vývojem internetu. Jak se na internetu začíná objevovat větší množství informací, vznikají služby určené k vyhledávání. Prvními způsoby byly ručně tříděné katalogy stránek. Ty však neposkytují relevantní odpovědi na vyhledávání. Ani nemohou, zakládají se totiž pouze na lidském faktoru. Pro ty je optimalizace vcelku jednoduchá – stačí stránku správně zaregistrovat do katalogu. Spočívá pouze ve zvolení nejlepšího popisu (popř. výběru klíčových slov) ke stránce.

Dalším pokrokem ve vyhledávání se stávají metavyhledávače. Ty však indexují pouze klíčová slova zadané autory do meta informací. Tento způsob je však zneužíván tak, že autoři uvádějí nepravdivá klíčová slova a výsledky vyhledávání tak negativně ovlivňují. Proto začínají vznikat inteligentnější fulltextové vyhledávače.

Ty indexují veškerý textový obsah stránek. Při zadání dotazu rozdělí slova a projedou svou databázi. Spočítají výskyt slov a zobrazí nejrelevantnější stránky. Zvýhodňují přitom weby, kde se hledaný výraz nachází v URL, TITLE, DESCRIPTION, nadpisech H1-H6, ve zvýrazněných elementech STRONG a EM a dávají přednost těm serverům, na které vede hodně odkazů. Pro každý vyhledávač je důležitější něco jiného a proto nejsou výsledky vyhledávání všude totožné. Toť hodně ve stručnosti.

Trocha teorie na úvod

Optimalizace stránek pro vyhledávače není žádné kouzlení a upravování nepodstatných věcí. Budete muset dělat zásahy do stránek, které však nemusí Vaši návštěvníci vůbec pocítit.

„Co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače.“
Marek Prokop

Nemůžete to sice brát do slova, ale stále musíte mít na vědomí, že vysoká návštěvnost, kterou je možné pomocí dobré optimalizace získat, není vše. Myslete především na Vaše návštěvníky, popřípadě zákazníky. Udělejte z lidí chodících z vyhledávačů stálé návštěvníky. To je cílem dobré optimalizace. Vyhledávače jsou pouhým prostředkem k získání nových uživatelů. Nemůžete postavit svůj úspěch pouze na lidech přicházejících z vyhledávačů. Pořadí se může dramaticky otočit z hodiny na hodinu, na pořadí před Vás se mohou dostat jiné stránky a Váš web bude k ničemu.

Cíl (účel) optimalizace

Není-li Váš web umístěn na předních pozicích ve vyhledávačích na klíčové slova a fráze, jakoby na internetu neexistoval

Cílem optimalizace je umístění našich stránek na dobré pozici ve vyhledávačích. Ztížené to máme tím, že každý vyhledávač řadí odkazy podle své metody a přizpůsobení se většímu počtu vyhledávačů je tak ještě obtížnější. Dobrou pozicí rozumíme 1. – 10. místo. Nižší nám mohou být ukradené, protože lidé prolétnou pouze první stranu, málokdy procházejí další strany výsledků a raději zformulují nový dotaz. Nižší umístění pro nás nemá vůbec žádný význam. Je jedno, jestli se Vaše stránka nachází na 51. nebo 3420. pozici.

Úkolem SEO však není pouze toto. SEO si dává za cíl přivedení co nejvyššího počtu dobře cílených návštěvníků. Toho můžeme dosáhnout způsobem, kdy se naše stránky objevují na dobrých místech na výrazy, které bezprostředné souvisí s našim oborem.

Dobré pozice jsou produktem správné optimalizace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *