Jak postupovat při optimalizaci pro vyhledávače

Aneb Sedmero SEO přikázání. Začnete-li na optimalizaci pro vyhledávače myslet již od počátku budování webu, ušetříte si mnoho pozdější práce. Tento text je určen především pro ty z vás, kteří s optimalizací ještě nemáte takové zkušenosti a přesto by jste rádi viděli svůj web na předních pozicích ve vyhledávačích. Ukáže vám ty nejnutnější základy, na kterých dále můžete stavět.

Kvalita stránek

Hned na začátek si musíte uvědomit, že kvalita stránek je ten nejdůležitější faktor, podle kterého vyhledávače hodnotí stránky. Až potom je vše ostatní. Obsah, obsah, obsah, uživatelé, webdesign, optimalizace. Takto si musíte stanovit své priority. Mohli byste namítnout, že to tedy nemá smysl, když je optimalizace až na posledním místě. Má. Kvalitní web se skládá ze všech těchto faktorů a jeden bez druhého nemohou být. K čemu by vám byl skvostný obsah, který by nikoho nepřesvědčil a nic neprodal? Kolik by toho dokázala černobílá stránka? A k čemu všechno to skvělé, ke kterému by se nikdo nedostal?

Pokud tedy máte co nabídnout, stránky jsou přístupné uživatelům i vyhledávačům, navigace je přehledná, můžeme přistoupit k samotnému SEO.

Správná struktura URL adres

První, co si musíte před tvorbou webu pořádně promyslet, je struktura URL adres. Pokud tvoříte stránky statické, nebudete mít žádné problémy. Stačí stránky pojmenovávat klíčovými slovy. Hodně dnešních stránek je ovšem dynamických, většinou běží na redakčních systémech, které využívají skriptovací jazyky jako PHP nebo ASP. Ty umožňují velmi rychlou a pohodlnou správu webu bez nutnosti používání FTP. Tento způsob má ale i své zápory, a to právě v nevhodných URL adresách. Pokud se do adresy dostává spoustu parametrů, nebudou vás mít vyhledávače (ani návštěvníci) příliš v oblibě. Můžete využít například možnosti generování statických stránek nebo metody mod_rewrite. Více o tomto problému se dozvíte v článku Správná struktura URL adres.

Správná struktura serveru

Strukturu URL stránek jsme promysleli, nyní ještě zbývá správná struktura celého serveru. Vyhledávače totiž berou při řazení výsledků v potaz počet odkazů vedených na danou stránku, tzv. zpětné odkazy. Určují podle toho jakousi „oblíbenost stránky“. Logicky tak předpokládají, vede-li na stránku hodně odkazů, bude oblíbená a pro ostatní přínosná a měla by být umístěna před ostatními. Proto se snažte svůj web co nejvíce linkovat, vytvořte mapu webu, vyhrajte si s rejstříky a seznamy. Vyhledávače to milují. S ničím se to však nesmí přehánět a dejte si pozor na to, aby i tyto stránky měli své opodstatnění.

Cílová skupina a klíčová slova

Před každou tvorbou webu by jste si měli řádně zanalyzovat svou cílovou skupinu uživatelů, pro které budete přínosem. Musíte vědět co požadují a hledají a co jim můžete nabídnout. Výběr a použití vhodných klíčových slov patří k nejdůležitějším a možná nejtěžším částem optimalizace stránek pro vyhledávače. Zvolte si proto několik slov v 1.pádě a několikrát je zařaďte do stránek. Přidejte je do tagu <title>, do meta tagů keywords a description, používejte je v nadpisech (hlavně v <h1>), a několikrát v samotném textu stránky (můžete je ještě zdůraznit tagy <strong> a <em>). Na tuto stránku také směřujte odkazy z jiných stránek vašeho webu a v textu odkazu uvádějte klíčová slova.

Hustota klíčových slov

Na první pohled by se mohlo zdát, že čím vícekrát klíčové slovo na stránce použijete, tím lépe pro vás. Bohužel takto jednoduché to není. Vyhledávače nehodnotí stránky podle počtu klíčových slov na nich obsažených, nýbrž podle hustoty (frekvence). Vaše slovo by nemělo přesáhnout hranici 10% z celkového textu, raději bych se přiklonil k ještě menšímu číslu. Ostatně záleží na každém případu. Když text nepůsobí na čtenáře amatérským, příliš umělým dojmem nebude tak působit ani na vyhledávače.

Častá aktualizace a nové stránky

Vyhledávače mají rádi nové a nové stránky. Čím více a častěji svůj web aktualizujete, tím častěji k vám budou zavítávat roboti a nový obsah budou indexovat. A neříkejte mi, že vaše články/produkty/nabídky jsou stále na jednom dlouhém seznamu. Rozdělte je. Vytvořte každé položce svou vlastní stránku a přidejte detailní popisy a klíčová slova.

Zpětné odkazy

Snažte se získat co nejvíce zpětných odkazů z kvalitních stránek. Požádejte autory o výměnu odkazů. Textových odkazů. Zapomeňte na ikonky a bannery. Pište kvalitní a zajímavý obsah. To je to nejjednodušší pravidlo, jak nalákat odkazy.

Závěr

Po aplikování těchto nejdůležitějších zásad na svém webu nečekejte žádné zázraky. Nemyslete si že, budete na vaše klíčová slova okamžitě na prvních místech. Budete to ještě běh na dlouhou trať. Tyto pravidla jsou nejzákladnější ze základů, které by jste měli v SEO ovládat. Vy se budete muset ještě hodně učit, sledovat své výsledky ve vyhledávačích, jak reagují na změny na vašich stránkách. Budete to chtít ještě spousta času a vlastních nasbíraných zkušeností. Ty jsou nejdůležitější.

SEO není žádná věda. Chce to čas, zkušenosti, trpělivost a vlastní pozorování. Pravidelně sledujte odborné magazíny a diskusní fóra, kde můžete informací získat nejvíce.

PageRank

Každý PageRank má svá specifika. Každý vyhledávač má svůj vlastní vzorec pro výpočet hodnoty PageRanku. Žádný vyhledávač nezveřejňuje přesná kritéria řazení odkazů ve výsledcích hledání. Snaží se tak bránit nejrůznějším podvodům. Víte jakým způsobem se vypočítá Google PageRank a jak se liiší od JyxoRanku? Víte jak zjistit přesný PageRank a co jsou to zpětné odkazy?

Slovo PageRank (někdy psáno odděleně Page Rank, více se však používá spojená verze) bývá často mylně překládáno jako hodnocení stránek. Správný výklad přitom zní: „hodnocení Larryho Page“ (jeden ze zakladatelů Google). Ve skutečnosti to není nijak podstatný rozdíl, protože PageRank (zkratka PR) je objektivita, věrohodnost, důležitost nebo hodnocení stránek fulltextových vyhledávačů vypočítaná podle kvality a počtu zpětných odkazů (odkazy, které vedou na danou stránku). Lidsky řečeno. Primát v tomto způsobu řazení zajisté drží Google, ale postupem času tento systém přebíraly další vyhledávače. Dnes se tedy tímto slovem rozumí obecné hodnocení stránek fulltextových vyhledávačů. Vyhledávače PageRank využívají k řazení výsledků vyhledávání. V žádném případě však neplatí přímá úměra: vyšší PageRank – lepší umístění ve výsledcích vyhledávání. PageRank totiž nijak nesouvisí s obsahem stránky. Je pouze jedním z dalších mnoha kritérií, které pořadí výsledků ovlivňují!

Výpočet Google PageRank

Google Page Rank (GPR) přiřazuje každé webové stránce ve svém indexu hodnotu od nuly do jedné. Pro každý web je důležité získat co nejvíce zpětných odkazů. Čím má web, který na nás odkazuje, vyšší PageRank, tím lépe pro nás. Hodnota našeho PageRanku je tedy přímo závislá na počtu zpětných odkazů s co největším PageRankem. Hodnota PageRanku je vypočítávána následujícím vzorcem:

PR(A) = (1-d)/m + d * ( PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn) )

kde
PR(A) je hodnota našeho PageRanku
d je tzv. dampening faktor, jeho hodnota je od 0 do 1; pravděpodobně 0.85
m je celkový počet webů v indexu

PR(T1) – PR(Tn) je PageRank stránek, kde alespoň jeden odkaz vede k nám
C(T1) – C(Tn) je celkový počet odkazů na stránkách, kde alespoň jeden odkaz vede k nám

Hodnoty PageRanku desítek miliónů webových stránek se tak dají spočítat v řádu hodin na běžném PC.

Originální dokumentace ve vzorci nebere v potaz celkový počet indexovaných stránek.

Teoreticky

Pokud má naše stránka A PageRank 0.1 a obsahuje 10 odkazů, pak každé stránce, na které vede náš odkaz předáváme desetinu našeho původního PageRanku, tedy 0.1/10 = 0.01. PageRank stránky B pak získáme součtem všech takovýchto rozdílů. Aby cílová stránka B získala také PageRank 0.1, muselo by na ni vést 10 odkazů ze stránek s PageRankem 0.1. Jednoduše – stránka předává část svého PageRanku každé stránce, na kterou odkazuje. Čím více odkazů obsahuje, tím méně každé stránce předává. Zároveň však o hodnotu předávaného PageRanku nepřichází. (Podle mého názoru: pokud stránka obsahuje více jak 100 odkazů, nepředává ostatním stránkám nic. Dokážete to někdo vyvrátit?) Via Google PageRank (Lupa)

Výrok Michala Illicha: PageRank stránky je pravděpodobnost, že se náhodný uživatel v daný okamžik dostane pomocí odkazů na náhodný dokument, to jest pravděpodobnost prakticky nulová, což potvrzuje, že PageRank se svou hodnotou blíží k nule. Via PageRank a jeho rozšíření (Lupa)

Hodnota PageRanku není u každé stránky webu stejná. Zvlášť se vypočítává pro každou podstránku.

JyxoRank vs. Google PageRank

Existuje jeden podstatný rozdíl mezi PageRankem českého vyhledávače Jyxo a PageRankem světového Google. JyxoRank zvýhodňuje zpětné odkazy z cizích domén (domén druhého řádu). Google PageRank v tom rozdíly nedělá. Zpětné odkazy z vlastního webu i z cizích serverů mají pro Google stejnou váhu. Vysoký GPR tak lehce získávají velké, hustě prolinkované weby se správnou strukturou URL adres a mají tak výhodu před weby malými. S tímto handicapem se výborně vypořádávají weblogy, které na sebe často a hodně odkazují. Získávají tak hodně zpětných odkazů a lépe se umísťují ve vyhledávačích.

Jak můžeme zjistit Pagerank?

Přesný PageRank svých stránek nezjistíte. Existují však možnosti, podle kterých se dozvíte přibližnou hodnotu.

Toolbar Page Rank

Jednou z těchto možností jsou tzv. lištičky (toolbary), které se po nainstalování stanou součástí prohlížeče (browseru) a máte je tak vždy při ruce. Jejich původním účelem bylo zpřístupnit jednoduché a rychlé vyhledávání. Nynější toolbary však obsahují více funkcí, mezi nimiž najdete také přibližnou hodnotu PageRanku. PageRank na Google toolbaru je vymezen hodnotami od 0-10. Hodnoty se většinou zapisují zkráceně jako GPR 3/10. Není to však opravdový Google PageRank! Český vyhledávač Jyxo také poskytuje toolbar s informacemi o JyxoRanku, který funguje na stejném principu jen s jinými hodnotami.

Directory.google.com

Google kromě toolbaru nabízí ještě jinou možnost zjištění přibližné hodnoty PageRank. Tou je Directory.google.com, kde mají odkazy přibližný ukazatel PageRanku. V tomto katalogu však nenajdete všechny weby a tento PageRank je nejméně relevantní a málo aktualizovaný.

Jak zjistím zpětné odkazy?

Vyhledávače většinou umožňují zobrazení zpětných odkazů mířících na určitou stránku. Google po zadání následujícího dotazu zobrazí všechny stránky vedoucí na zadaný web s GPR větším než 3. Stejným způsobem zjistíte i zpětné odkazy v Jyxu, v Alltheweb i v Altavistě.

link:http://www.orisek.net

Druhým způsobem je využití služeb www.linkpopularity.com, kde stačí pouze zadat svou adresu.

Správná struktura URL adres

Vhodně zvolená struktura URL adres je dobrá nejen pro SEO, ale také mnohem lepší pro návštěvníky. Pamatujete při tvorbě serverů také na tuto důležitou vlastnost a znáte všechny možnosti? V článků se mimo jiné dozvíte o správném přesměrování stránek na novou adresu.

Na začátku každého projektu si ze všeho nejdříve musíte promyslet strukturu svého webu, respektive strukturu URL adres. Pokud budete později chtít stránky měnit a aktualizace bude vyžadovat změnu názvů souborů, budete s tím mít nemilé problémy. Kromě jiných se budete muset vypořádat se situací, kdy na Vaše staré stránky bude stále odkazovat mnoho webů a Vy budete zbytečně přicházet o své návštěvníky a také o PageRank. Proto si nejdříve promyslete, jaký typ adres si vyberete.

Nejlepší je vytvořit logické hierarchické URL, které kromě vyhledávačů uvítají i ti návštěvníci, kteří se na vyšší úroveň webu dostávají odmazáváním adresy. Pokud se dostanu na adresu www.example.com/motyli/babocka-bodlakova/potrava/ předpokládám, že po odmazání „potrava“ se dostanu na informace o babočce bodlákové.

Domovská stránka

Důsledně používejte stejný zápis adres stránek.

http://www.example.com/
http://example.com/
http://www.example.com/index.htm
http://example.com/index.htm

Vyberte si jednu z těchto možností (nejužívanější bývá první typ, proto Vám ho vřele doporučuji) a tu všude používejte. V registraci do katalogů, na vlastních stránkách, požádejte autory, kteří na Vás budou chtít odkazovat, aby tak činili vybraným způsobem. Domluvte se se svým webhosterem, aby přesměroval všechny domény na jednu jedinou.

Pokud bude na stránku směřovat 50 odkazů typem http://www.example.com/ a 20 odkazů typem http://example.com/, vyhledávač bude ve výsledcích sice odkazovat způsobem, na který vede více odkazů (v našem případě tedy http://www.example.com/), ale připravujete se tak o PageRank těch 20 odkazů směřující na doménu http://example.com/.

Pokud existuje několik stránek s totožným nebo velmi podobným obsahem, vyhledávače je považují za stejné a berou je za tzv. duplicitní obsah. Proto si vyberou jen jednu z variant a tu používají.

Typy URL adres

http://www.example.com/index.php?id=157

Tento typ adresy s parametrem id na stránkách raději vůbec nepoužívejte. Google se může domnívat, že jde o sessions a právě proto tyto stránky do nedávné doby vůbec neindexoval. Nyní se možná situace změnila, přesto Vám doporučuji tento typ vůbec nepoužívat.

http://www.example.com/index.php?ar=157

Tyto adresy většina vyhledávačů v pořádku indexuje. Uvádí se, že do 2 parametrů stránky jsou indexované bez problému. Při více parametrech můžou nastat komplikace. Jako hodnoty parametrů nepožívejte dlouhé číselné hodnoty. Opět si zde dejte pozor na duplicitní obsah:

http://www.example.com/index.php?ar=157&ok=3

http://www.example.com/index.php?ok=3&ar=157

Tyto varianty jsou pro server totožné, zatímco pro vyhledávače jsou to 2 rozdílné stránky s duplicitnám obsahem!

http://www.example.com/sekce/tema/

S tímto typem nemají žádné vyhledávače nejmenší problém. Nejlepší metodou je, když se do URL adresy dostávají klíčová slova související se stránkou.

http://www.example.com/motyli/rozmnozovani-motylu.htm

Tento typ je vůbec nejlepší, protože běžný uživatel po shlédnutí této adresy ihned ví, co se na ní nachází. V názvech souborů se doporučuje oddělovat slova – (pomlčkou), . (tečkou) nebo / (lomítkem). Použijete-li _ (podtržítko), vyhledávač je považuje za jedno slovo. Vyhledávače přikládají adresám s klíčovými slovy v URL o něco větší váhu. Většinou nezáleží, jestli se slova nacházejí přímo v doméně či někde jinde v adrese. Některé vyhledávače (např. české Morfeo) slova v URL v potaz neberou vůbec.

Pokud používáte nějaký dynamický jazyk, jako například PHP nebo ASP, asi se nevyhnete stránkám typu http://www.example.com/index.php?ar=157. Pro Vás existuje možnost mod_rewrite na straně serveru, která adresy přepíše do snesitelné podoby (http://www.example.com/157/).

Mod_rewrite však umožňuje používat i adresy typu:

http://www.example.com/klicova-slova-clanek158/

Přesměrování

Pro přesměrování používejte metodu 301 Moved Permanently pomocí PHP.

header(„HTTP/1.1 301 Moved Permanently“);
header(„Location: http://www.example.com/“);
header(„Connection: close“);

Nepoužívejte žádné jiné způsoby přesměrování stránek.

Přesměrování pomocí meta tagu refresh se používá tehdy, když nejde použít řešení na straně serveru. Pokud se však rozhodnete k tomuto kroku, nastavte čas na minimálně 10 sekund a přidejte i textové vysvětlení s odkazem na novou stránku. Nastavíte-li příliš krátkou prodlevu a na stránce se bude vyskytovat obsah, který mohou vyhledávače indexovat, Google vás za to bude s největší pravděpodobností penalizovat.

Co je to SEO

SEO je zkratka pro anglický výraz Search Engine Optimization. V překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. Cílem SEO je vylepšení pozice ve vyhledávačích.

V oblasti SEO neexistuje a nikdy nebude existovat dogma, které by zaručovalo lepší pozice ve vyhledávačích. Nikdo nezná přesná pravidla jak vyhledávače řadí odkazy. Všechny znalosti, které se dnes dají považovat za platné a ověřené, jsou založené na vlastním zkoušení, pozorování a odhadech. Fulltextové vyhledávače tyto pravidla neposkytují.

Jak to všechno vzniklo

Bez vyhledávání by nebyly vyhledávače, bez vyhledávačů by nebylo SEO

Všechno samozřejmě souvisí s vývojem internetu. Jak se na internetu začíná objevovat větší množství informací, vznikají služby určené k vyhledávání. Prvními způsoby byly ručně tříděné katalogy stránek. Ty však neposkytují relevantní odpovědi na vyhledávání. Ani nemohou, zakládají se totiž pouze na lidském faktoru. Pro ty je optimalizace vcelku jednoduchá – stačí stránku správně zaregistrovat do katalogu. Spočívá pouze ve zvolení nejlepšího popisu (popř. výběru klíčových slov) ke stránce.

Dalším pokrokem ve vyhledávání se stávají metavyhledávače. Ty však indexují pouze klíčová slova zadané autory do meta informací. Tento způsob je však zneužíván tak, že autoři uvádějí nepravdivá klíčová slova a výsledky vyhledávání tak negativně ovlivňují. Proto začínají vznikat inteligentnější fulltextové vyhledávače.

Ty indexují veškerý textový obsah stránek. Při zadání dotazu rozdělí slova a projedou svou databázi. Spočítají výskyt slov a zobrazí nejrelevantnější stránky. Zvýhodňují přitom weby, kde se hledaný výraz nachází v URL, TITLE, DESCRIPTION, nadpisech H1-H6, ve zvýrazněných elementech STRONG a EM a dávají přednost těm serverům, na které vede hodně odkazů. Pro každý vyhledávač je důležitější něco jiného a proto nejsou výsledky vyhledávání všude totožné. Toť hodně ve stručnosti.

Trocha teorie na úvod

Optimalizace stránek pro vyhledávače není žádné kouzlení a upravování nepodstatných věcí. Budete muset dělat zásahy do stránek, které však nemusí Vaši návštěvníci vůbec pocítit.

„Co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače.“
Marek Prokop

Nemůžete to sice brát do slova, ale stále musíte mít na vědomí, že vysoká návštěvnost, kterou je možné pomocí dobré optimalizace získat, není vše. Myslete především na Vaše návštěvníky, popřípadě zákazníky. Udělejte z lidí chodících z vyhledávačů stálé návštěvníky. To je cílem dobré optimalizace. Vyhledávače jsou pouhým prostředkem k získání nových uživatelů. Nemůžete postavit svůj úspěch pouze na lidech přicházejících z vyhledávačů. Pořadí se může dramaticky otočit z hodiny na hodinu, na pořadí před Vás se mohou dostat jiné stránky a Váš web bude k ničemu.

Cíl (účel) optimalizace

Není-li Váš web umístěn na předních pozicích ve vyhledávačích na klíčové slova a fráze, jakoby na internetu neexistoval

Cílem optimalizace je umístění našich stránek na dobré pozici ve vyhledávačích. Ztížené to máme tím, že každý vyhledávač řadí odkazy podle své metody a přizpůsobení se většímu počtu vyhledávačů je tak ještě obtížnější. Dobrou pozicí rozumíme 1. – 10. místo. Nižší nám mohou být ukradené, protože lidé prolétnou pouze první stranu, málokdy procházejí další strany výsledků a raději zformulují nový dotaz. Nižší umístění pro nás nemá vůbec žádný význam. Je jedno, jestli se Vaše stránka nachází na 51. nebo 3420. pozici.

Úkolem SEO však není pouze toto. SEO si dává za cíl přivedení co nejvyššího počtu dobře cílených návštěvníků. Toho můžeme dosáhnout způsobem, kdy se naše stránky objevují na dobrých místech na výrazy, které bezprostředné souvisí s našim oborem.

Dobré pozice jsou produktem správné optimalizace

Cloaking – zlepšení pozice ve vyhledávači

Do češtiny můžeme termín cloaking volně přeložit jako maskování nebo zastírání a používá se k zlepšení pozice odkazu ve výsledku vyhledávání.Cloaking je nekalý způsob zlepšení pozice ve vyhledávači, kdy autoři webových stránek programují svůj web tak, že ukazují rozdílný obsah stránky vyhledávačům a jiný lidem. Návštěvník tak při kliknutí na výsledek ve vyhledávání dostane jiný obsah, než který původně očekával.

Google se proti těmto trikům brání tak, že ze svého indexu permanentně vyřadí ty stránky, které používají cloaking k zlepšení pozice na určitý výraz ve vyhledávači.
Za pomoc děkuji Googleblogu

Google, jednotné a množné číslo v angličtině

Florida a její následky
Ani měsíc po poslední úpravě algoritmu Google (nazvaného Florida) nikdo s jistotou neví, k čemu vlastně došlo. Jednou z oblastí, které se podle mého názoru nevěnuje přílišná pozornost je, zda nový algoritmus, který Google od 16.listopadu používá, načítá jednotné a množné číslo v angličtině stejně jako dříve a nebo i zde došlo ke změně. Pokud ke změně došlo, musela se zákonitě zásadním způsobem projevit v jiné oblasti SEO a to v “keyword density“ ( procentuální vyjádření četnosti výskytu vyhledávaného termínu a počtu všech slov na dané stránce – dále jen KD). Pojďme se na danou problematiku podívat trošku podrobněji …

Podívejme se na pomyslné stránky věnující se prodeji koní. V angličtině by mohly mít název “Horses for sale.“ Jako klíčová slova, pro které byla domovská stránka optimalizována se přímo nabízí:

  • horse = kůň
  • horses = koně
  • sale = prodej
  • sales = prodeje

Pokud byla optimalizovány před Floridou a web designér chtěl dodržet řekněme 5% KD, potom se na stránce o 100 slovech textu 5x objevilo slovo horse, horses, sale, sales. Pakliže jeho odhad odpovídal kritériím Google algoritmu pro optimální KD a stránka splňovala všechna ostatní kritéria správného SEO, hřála se pravděpodobně na výsluní mezi prvními URL, které Google nabídl jako výsledek při vyhledávání některého z termínů:
Horses for sale, Horse for sale, sales and horses atd.
Pokud algoritmus začal vidět horse a horses jako stejné slovo, KD se okamžitě změnila na dvojnásobek. A pokud přesáhla hodnotu kterou ještě Google považoval za optimální, posunul ji o několik stovek dolů ve svém SERP. Což v konkurenci 2.000.000 jiných stránek znamená, že naše stránka přestala na Internetu prakticky existovat.

Aby to nebylo jednoduché

Při dnešním vyhledávání s pomocí Google jsem přišel na zajímavou věc.
Po zadání slova home – dům jsem dostal stránky obsahující oba termíny:
home a homes. S použitím Google Toolbar jsem nechal zvýraznit hledaný termín home.
Žlutá barva vybrala všechny home, ale ignorovala kompletně homes.
Po té jsem zkusil vyhledat termín plural a opět jsem dostal stránky kde se objevují oba termíny plural a plurals. V tomto případě však Google zvýraznil oba termíny, ale u plurals vynechal –s na konci! Důležité však je, že ukázal takřka dvojnásobek zvýrazněných slov!! Ale naopak při vyhledání plurals zcela ignoruje slova plural!!!

Co si o tom myslet?

Mám určitý pocit, že Google má nějaký bug v jejich novém algoritmu, který zpracovává indexování jednotného a množného čísla. Velmi rád bych si přečetl Vaše názory na danou problematiku.

Dynamicky generované stránky a vliv na vyhledávače

V konferencích o SEO je často probírána tématika, zda-li všechny vyhledávače indexují stránky s dynamickými parametry. Jestli nejsou znevýhodněny stránky s příponou .php, .asp atd. před obligátními .html.

Dynamicky generované stránky vyhledávače indexují stejně jako stránky statické (.html). Pokud mají Vaše stránky pouze příponu .php (nebo .asp) vůbec se nemusíte bát, že by si jich vyhledávače nevšimli. Vyhledávač uvidí stejnou stránku, jako uživatel. Problémy mohou mít pouze v případě, že stránky mají hodně (více jak 2) parametrů. Tzn. že např. stránku ve tvaru www.example.com/index.php?at=1&sd=ok&ses=UFHSUF1DS8SD vyhledávač nezaindexuje.
Google.com neindexuje stránky s parametrem id. Tzn., že pokud Vaše stránky mají tvar www.example.com/?id=1 ve výsledcích hledání Googlu je zcela určitě neobjevíte. Český fulltextový vyhledávač Jyxo indexuje dynamické stránky zcela bez problémů.

Obecně:
Chcete-li, aby Vaše stránky byly indexovány různými vyhledávači, vyvarujte se všech parametrů. Pokud se tomu vyhnout nemůžete, použijte metodu mod_rewrite na straně serveru. Pokud ani to Váš webhoster nedovoluje, používejte co nejméně parametrů, nepoužívejte parametr id (i když i ten začíná být Googlem indexován) a snažte se, aby hodnoty byly co nejkratší.